Private Division Logo Horizontal Reverse

  • Ảnh chụp màn hình và Video
  • Tính năng chính
  • Thông tin về game
  • Tin tức khác
 

Thông tin về game

Nhà phát triển
Private Division
Nhà phát hành
Private Division
Liên kết

Forums Facebook Instagram Twitter YouTube

©2011- 2020 Take-Two Interactive Software, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Kerbal Space Program, Kerbal Space Program 2, Private Division và các logo tương ứng là nhãn hiệu của Take-Two Interactive Software, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Biểu tượng xếp hạng là nhãn hiệu của Entertainment Software Association. Mọi dấu hiệu và nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/