Private Division Logo Horizontal Reverse

  • Ảnh chụp màn hình và Video
  • Tính năng chính
  • Yêu cầu hệ thống
  • Thông tin về game
  • Các ngôn ngữ được hỗ trợ
  • Các game liên quan
 

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu
HĐH
Windows 7 SP1
Bộ xử lý
Core 2 Duo
Bộ nhớ
3GB RAM
Đồ họa
SM3 512MB VRAM
Đĩa
4 GB không gian đĩa cứng
Đề xuất
HĐH
Windows 10 64-bit
Bộ xử lý
Core i5
Bộ nhớ
4 GB RAM
Đồ họa
DX10 (SM 4.0) capable, 1GB VRAM
Đĩa
6 GB HD space
 

Thông tin về game

Nhà phát triển
Squad
Nhà phát hành
Private Division
Liên kết

Forums Facebook Instagram Twitter YouTube

 

Các ngôn ngữ được hỗ trợ

Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), Tiếng Trung Giản thể, Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Đức, Tiếng Bồ Đào Nha

© 2011-2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by Squad. Private Division and Kerbal Space Program and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/